Arbitraż na giełdzie - czym jest i jak działa

29/01/2018

 

Arbitraż to transakcja, której celem jest osiąganie zysku bez ponoszenia ryzyka. Arbitrażysta, obok inwestorów i spekulantów, również liczy na zyski giełdowe, z tą różnicą, że osiąga je w specyficzny sposób. Polega on na porównywaniu różnic w cenach dwóch podobnych lub identycznych instrumentów finansowych - niedowartościowany należy kupić, a przewartościowany sprzedać. Z czasem cena wróci do stanu początkowego, a inwestor zainkasuje wartość różnicy. Chociaż tego typu okazje stanowią niewielką część całkowitego dziennego wolumenu na giełdzie, podczas sesji charakteryzujących się dużą zmiennością ich udział może sięgnąć nawet kilkudziesięciu procent obrotu.
 

Zyski z pojedynczych operacji arbitrażowych są zazwyczaj na tyle małe, że inwestorzy-arbitrazyści muszą posiadać spore kwoty wejścia, by móc działać na dużych pakietach, np. akcji. Dopiero przy operacjach na znaczących sumach, strategia arbitrażowa staje się opłacalna.

 

Arbitrażyści na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie zainteresowani są głównie różnicami pomiędzy notowaniami kontraktów terminowych na WIG20 i samego indeksu. Przykładowy proces może przebiec następująco: kontrakt terminowy notowany jest po 1650 pkt, a WIG20 po 1600 pkt. Inwestorzy sprzedają instrument pochodny i kupują koszyk akcji WIG20. Kurs danej serii kontraktów zrówna się z poziomem indeksu najpóźniej w dniu jej wygaśnięcia - wówczas inwestorzy sprzedadzą akcje z zyskiem ok. 400 zł na jednym kontrakcie (po odliczeniu kosztów transakcyjnych).

 

Źródło.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Przeczytaj kolejny artykuł
Please reload

© 2019 by Alfhaim S.A.

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 0000733718,

której akta przechowuje Sąd Rejonowy Lublin – wchód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Wysokość kapitału zakładowego: 4.046.519,00 złotych (wpłacony w całości).

Polityka prywatności