Co to jest blockchain - wszystko, co trzeba o nim wiedzieć

01/02/2018

 

Blockchain nazywany jest systemem, którego nie da się złamać. Mówi się, że może zmienić oblicze wielu branż. W jaki sposób Blockchain rewolucjonizuje sposób zawierania, rozliczania i zapisywania transakcji?

 

Czym jest Blockchain i jak działa

 

Blockchain, czyli łańcuch bloków, służy do przechowywania i przesyłania informacji o transakcjach zawartych w internecie, które ułożone są w postaci następujących po sobie bloków danych. W takim łańcuchu średnio co 10 minut pojawia się nowy blok, w którym mogą być przesyłane informacje: np. o transakcjach handlowych, stanach własności, udziałach, akcjach, sprzedażach, kupnie wytworzenia energii elektrycznej, kupnie lub sprzedaży walut, w tym walut elektronicznych. Technologia blockchain opiera się na sieci peer-to-peer, której każda jednostka może brać udział w przesyłaniu i uwierzytelnianiu transakcji. Transakcje w ramach blockchain są publiczne, ale dostępny jest tylko wycinek dotyczący danego użytkownika.

 

Przyszłość Blockchain
 
Obecnie trwają prace nad wykorzystaniem łańcucha bloków jako księgi rachunkowej w bankowości, systemu uwierzytelniania dokumentów, podpisu cyfrowego w administracji państwowej i zapisu notarialnego. Entuzjaści mówią o rewolucji, dzięki której wszystkie operacje będą odbywały się bez nadzoru instytucji zaufania publicznego, bezpośrednio pomiędzy stronami transakcji. Stoi za tym argument niepodrabialności i bezpieczeństwa. Sama filozofia tej technologii, zaawansowane metody matematyczne i zabezpieczenia kryptograficzne oraz fakt, że takiej księgi rachunkowej nie sposób podrobić, pozwalają nam ufać danym zawartym w księgach rachunkowych transakcji w ramach Blockchain.
 
Komercjalizacja Blockchain

 

Branża finansowa jako pierwsza rozpoznała potencjał blockchain. Rozwija się nowa odnoga, nazwana od finansów i technologii FinTech, a w biznesie ubezpieczeniowym powstaje Insurance Tech (lub InsurTech). Blockchain świetnie nadaje się też do rozliczania transakcji kupna-sprzedaży energii pomiędzy jej małymi producentami, np. gospodarstwami domowymi, a ich klientami, odbiorcami energii, również rozproszonymi, np. samochodami elektrycznymi.

 

źródło
 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Przeczytaj kolejny artykuł
Please reload

© 2019 by Alfhaim S.A.

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 0000733718,

której akta przechowuje Sąd Rejonowy Lublin – wchód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Wysokość kapitału zakładowego: 4.046.519,00 złotych (wpłacony w całości).

Polityka prywatności