Obrót kryptowalutami nie powinien być opodatkowany podatkiem PCC

19/04/2018

Tym, co spędza sen z powiek entuzjastom i nabywcom kryptowalut jest sposób ich opodatkowania oraz rozliczania i wciąż pojawiające się doniesienia o sprzecznych interpretacjach przepisów. Wg najnowszego komunikatu wydanego przez Ministerstwo Finansów obrót kryptowalutami należy uwzględnić przy rocznym rozliczeniu PIT, uiszczaniu podatku od czynności cywilnoprawnych, czy rozliczając VAT. Z drugiej strony opinia przygotowana dla Polskiego Stowarzyszenia Bitcoin przedstawia sprawę inaczej.

 

 

Czwartego kwietnia Ministerstwo Finansów opublikowało komunikat “Skutki podatkowe obrotu kryptowalutami w PIT, VAT i PCC”. Zgodnie z tą informacją, w zeznaniu PIT należy wykazać przychody ze sprzedaży lub zamiany kryptowalut, a ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje, że uzyskane w ten sposób dochody, podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

 

Jak podaje MF, podpisanie umowy sprzedaży lub zamiany kryptowaluty (która wg Państwa stanowi “prawo majątkowe”) podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych (PCC). Obowiązek jego uiszczenia w wysokości 1% wartości rynkowej dotyczy kupującego - podobnie, jak w wypadku kupna samochodu czy mieszkania. Za to przy umowie zamiany dotyczy on solidarnie wszystkich stron czynności. Ministerstwo zaznacza jednak, że z opodatkowania PCC wyłączone są umowy sprzedaży lub zamiany kryptowalut objęte podatkiem VAT.

 

Inaczej sprawę przedstawia jednak kancelaria Kijewski Graś Sp. k., która w opinii prawnej przygotowanej dla Polskiego Stowarzyszenia Bitcoin zaznacza, że zgodnie z definicją ustawową, kryptowaluty nie mogą być traktowane jako prawo majątkowe, a więc nie powinny być objęte PCC. Jest to jednak, niezależna i niewiążąca opinia.

 

Interpretacje są sprzeczne, a samo MF zapowiada, iż obecne podejście nie jest docelowym sposobem opodatkowania transakcji kryptowalutowych. Mimo tego warto pamiętać, że zgodnie z komunikatem Ministerstwa, “sprzedaż i wymiana kryptowaluty na walutę tradycyjną i odwrotnie oraz wymiana jednej kryptowaluty na inną, o ile podlega opodatkowaniu VAT, korzysta ze zwolnienia z VAT.” Dodatkowo, w tej samej informacji dowiadujemy się, że podatnicy prowadzący księgi rachunkowe, mogą jako dowody księgowe do rozliczeń przedstawiać np. wyciągi bankowe - nie muszą to koniecznie być faktury, czy druki PCC-3 dla każdej transakcji. Takie rozwiązanie, stosowane m.in. od początku działalności przez Spółkę Alfhaim, pozwala w zgodny z prawem sposób uprościć rozliczanie się z dokonywanych na rynku kryptowalutowym transakcji, przy jednoczesnym wyłączeniu ich z opodatkowania PCC.

 

 

Źródła: Bitcoin.pl, tamże, mf.gov.pl

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Przeczytaj kolejny artykuł
Please reload

© 2019 by Alfhaim S.A.

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 0000733718,

której akta przechowuje Sąd Rejonowy Lublin – wchód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Wysokość kapitału zakładowego: 4.046.519,00 złotych (wpłacony w całości).

Polityka prywatności