Rewolucyjne rozwiązanie Polskiej firmy oparte na blockchainie

03/06/2018

„Unikalne na światową skalę rozwiązanie blockchainowe opracowane przez polskich inżynierów” – tak dumnie zapowiadają swój nowy projekt Biuro Informacji Kredytowej (BIK) i firma Billon.

 

 

Billon komunikuje, że dzięki stworzonej przez nich technologii te dwie polskie firmy dokonają rewolucji w obrocie dokumentami na miarę „kopernikańskiego przewrotu”, tym samym zrównując szanse klientów w konfrontacji z wielkimi instytucjami.

 

Nowa technologia ma dawać klientom gwarancję niezmienności dotyczących ich dokumentów i zapewniać do nich dostęp nawet po ustaniu relacji z bankiem. W IV kwartale 2017 r. BIK i Billon zaczęły pracować nad sektorowym rozwiązaniem problemu trwałego nośnika informacji – zdefiniowanego przez szereg regulacji i dyrektyw unijnych (jak RODO czy najnowszych MIFID II i IDD).

 

Obie firmy zamierzają już w bieżącym roku wprowadzić technologię blockchain do przechowywania i przesyłania na trwałym nośniku przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa przed ingerencją stron w treść dokumentu – i to nie tylko w instytucjach finansowych. Nowy software obsługuje też elektroniczne usługi potwierdzenia doręczenia i zdalnego zawierania umów. Taka funkcjonalność powinna ułatwić życie nie tylko instytucjom ale też klientom indywidualnym.

 

W oświadczeniu czytamy:

 

„W partnerstwie z BIK, który w ciągu 20 lat obecności na polskim rynku zgromadził w swojej bazie około 146 milionów historii kredytowych ponad 24 milionów Polaków, stwarza to niespotykaną dotąd przestrzeń do ochrony tożsamości i nową jakość zarządzania dokumentami klientów. Wykorzystanie technologii blockchain zagwarantuje klientowi banku niezmienność opublikowanego dokumentu. 


Dodatkowo klient będzie miał łatwy dostęp do tego dokumentu nawet po ustaniu jego relacji z bankiem, poprzez portal bik.pl.”

 

Warto również raz jeszcze zaakcentować, że wdrażany system blockchain jest otwarty i może być wykorzystywany poza szeroko rozumianym sektorem finansowym. W sposób oczywisty nasuwają się tu firmy telekomunikacyjne, ubezpieczeniowe i energetyczne. Owoc współpracy BIK i Billon jest w Polsce pierwszym krokiem w wykorzystaniu technologii blockchain do zarządzania dokumentami na masową skalę.

 

Obie firmy zapewniają o długofalowości współpracy. Wierzą, że innowacyjne założenia wykorzystania technologii blockchain pomoże nie tylko zoptymalizować ale i zrewolucjonizować sposób komunikacji z klientem. Billon zapewnia, że będzie rozwijał swoją autorską technologię dostosowując ją do przyszłych regulacji i pozwalając na możliwie masowe zastosowanie.

 

Warto też podkreślić sposób w jaki technologia blockchain radzi sobie z niezwykle trudnym technicznie „prawem do bycia zapomnianym”. Z oprogramowaniem Billona po raz pierwszy możliwe jest jednoczesne, natychmiastowe i niezawodne zarządzanie danymi klienta, w dodatku we wszystkich istniejących kopiach!

 

Nowa technologia oparta jest na rozproszonej księdze głównej, w której kolejne zdarzenia rejestrowane są w formie następujących po sobie bloków. Każdy blok zawiera odnośnik kryptograficzny do bloku poprzedzającego. Rozwiązanie gwarantuje integralność i spójność informacji również przez rozproszenie dokumentów przechowywanych w wielu miejscach. Usunięcie lub zafałszowanie którejkolwiek informacji (bloku) nie pozostanie bez śladu w systemie. Nie ma znaczenia czas trwania umowy między dostawcą usług a użytkownikiem, informacja zapisana w poszczególnych blokach pozostanie dostępna dla klienta po zakończeniu łączącej ich relacji.

 

„(…) To prawdziwy kopernikański przewrót w zarządzaniu informacją. Odchodzimy od ograniczeń hermetycznych centralnych baz danych na rzecz nowego paradygmatu: demokratycznego "blockchainowego" internetu, gdzie każdy użytkownik będzie mógł kontrolować swoją tożsamość (…)” - mówi Andrzej Horoszczak, założyciel i prezes firmy Billon.

 

 

(źródło: Business Insider Polska)

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Przeczytaj kolejny artykuł
Please reload

© 2019 by Alfhaim S.A.

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 0000733718,

której akta przechowuje Sąd Rejonowy Lublin – wchód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Wysokość kapitału zakładowego: 4.046.519,00 złotych (wpłacony w całości).

Polityka prywatności